Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19

Zobacz najnowsze artykuły o rachunkowości

Split payment (MPP) i biała lista w

Napisał: Teresa Krawczyk

Split payment (MPP) i biała lista w jednostkach sektora finansów publicznych Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2020 Rozliczanie VAT w sektorze prywatnym jest działaniem standardowym i nie wymaga stosowania szczególnych rozwiązań ewidencyjnych. Natomiast w sektorze finansów publicznych operacje doty

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Opracowanie

Napisał: Zysnarska Anna

rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Publikacja zawiera omówie

Procedury podatkowe i administracyjne 2020

Napisał: Paweł Bohatyrewicz

Procedury podatkowe i administracyjne 2020 Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą

Należności cywilnoprawne ustalanie, pobieranie i ewidencja część I Poradnik

Napisał: Izabela Motowilczuk

Należności cywilnoprawne ustalanie, pobieranie i ewidencja część I Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3/2020 Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z

Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck Drugie wydanie

Napisał: Robert Barański

Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzeni