Komentarz do planu kont Augustowska 2021 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Zobacz najnowsze artykuły o rachunkowości

Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19 Praktyczne opracowanie skoncentrowane

Napisał: Jan Maciej Czajkowski

Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19 Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego w związku z COVID-19. Wiele podjętych przez rząd decyzji i regulacji prawnych spowodowało konieczne przemodelowanie działalności JST i wpłynęło na stan ich finansów. W prezentow

Procedury podatkowe i administracyjne 2021 Książka jest skierowana

Napisał: Paweł Bohatyrewicz

Procedury podatkowe i administracyjne 2021 Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą

Zmiany w funkcjonowaniu

Napisał: Jan Maciej Czajkowski

Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19 Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego w związku z COVID-19. Wiele podjętych przez rząd decyzji i regulacji prawnych spowodowało konieczne przemodelowanie działalności JST i wpłynęło na stan ich finansów. W prezentow

Kalendarz księgowego budżetu 2021 ODDK Kalendarz dla

Napisał: Maria Augustowska

kalendarz księgowego budżetu 2021 ODDK Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji or

Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady Książka jest

Napisał: Gąsiorek Krystyna

Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Autorka szczegółowo omawia wszystk