Kalendarz księgowego budżetu 2021 (A5)

Zobacz najnowsze artykuły o rachunkowości

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2021

Napisał: Augustowska Maria

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2021 Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z

Plan kont z komentarzem 2021 dla instytucji kultury Pietrzak Plik

Napisał: Urszula Pietrzak

Plan kont z komentarzem 2021 dla instytucji kultury Pietrzak Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów

Kalendarz księgowego budżetu 2021 ODDK Przejrzysty z dużą ilością miejsca

Napisał: Augustowska Maria

kalendarz księgowego budżetu 2021 ODDK Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w codziennej pracy księgowe

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Opracowanie dotyczące rachunkowości organów

Napisał: Zysnarska Anna

rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Publikacja zawiera omówie

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów

Napisał: Mieczysława Cellary

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewide