Prawo finansowe w pigułce 2021 Beck

Zobacz więcej o artykule

Prawo finansowe w pigułce

Napisał: Prawo w pigułce

Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzygnięć wydawanych przez organ w wyniku weryfikacji taryf, ich konsekwencji oraz sposobów kwestionowania decyzji organu regulacyjnego. Prawo finansowe w pigułce 2021 Beck Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych Podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Prawo finansowe w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:
finanse publiczne i budżet,
pojęcie i forma pieniądza,
polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe,
Prawo podatkowe:
podstawowe pojęcia i konstrukcje,
zobowiązanie podatkowe,
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
termin płatności podatku,
wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych,
nadpłata podatku,
następstwo prawnopodatkowe,
odpowiedzialność podatkowa,
postępowanie podatkowe,
podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek od towarów i usług, podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych,
podatki i opłaty lokalne,
podatek rolny.