Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta Egzamin 2021

Zobacz więcej o artykule

Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta

Napisał: Jakub Rychlik

W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym:

czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem,
podatnicy podatku VAT i ich obowiązki z uwzględnieniem poszczególnych typów jednostek sektora finansów publicznych (w tym: organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, uczelnie publiczne, instytucje kultury, agencje wykonawcze i in.),
szczególne zasady opodatkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych z omówieniem zwolnień od VAT,
zasady rozliczania podatku VAT (określanie terminu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku naliczonego, korekty, zwroty podatku),
dokumentacja czynności podlegających opodatkowaniu VAT (zasady wystawiania faktur, faktury elektroniczne, błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT),
zasady prowadzenia ewidencji podatkowych i sporządzania deklaracji VAT,
dodatkowe zobowiązania podatkowe – sankcje VAT, odpowiedzialność podatnika.


Szczególną uwagę poświęcono aktualnym problemom związanym z:

1. Stosowaniem prewskaźnika (proporcji wstępnej) przy rozliczaniu podatku, w tym:

zakres zastosowania prewspółczynnia,
podatek naliczony obliczany prewskaźnikiem,
sposoby (metody) ustalenia prewskaźnika,
sposób określenia prewskaźnika w jednostkach publicznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów,
ustawowe metody obliczaniu prewskaźnika,
częściowe odliczenie podatku naliczonego,
prewskaźnik, a struktura sprzedaży,
korekta roczna prewskaźnika,
dwie korekty podatku naliczonego w przypadku stosowania prewskaźnika i proporcji sprzedaży.2. Centralizacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym:

naliczanie podatku przez jednostki gminy,
korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez jednostki organizacyjne JST,
zasady odliczania podatku po centralizacji – na przykładach liczbowych,
treść faktury w związku z centralizacją jednostek samorządowych.


Komentarzom do poszczególnych zagadnień towarzyszą liczne odwołania do najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądowego, a także bogate przykłady liczbowe. Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta Egzamin 2021 Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta 2021. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2021 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.

Co więcej, nie martw się, że przed egzaminem zostaną opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza książka nie zawiera, a które będą podstawa do prawidłowego rozwiązania kazusów. Gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2021 r. Zbiór będzie aktualizowany przez dodawanie nowych, ważnych tez do orzeczeń oraz przez aktualizację stanu prawnego.